Standaard

Woonparaat Standaard

Woonparaat Standaard is een uniek totaal concept in service- en woningonderhoud. In dit concept zijn alle vormen van 24-uurs service en onderhoud in de zogenaamde 1-loketgedachte vertegenwoordigd zoals:

  • Het gemak van 1 centraal aanspreekpunt;
  • Het verhelpen van rioolverstoppingen (gratis);
  • Het lokaliseren en herstellen van gas- en waterlekkages;
  • Het verhelpen van daklekkages;
  • Het herstellen van glasschades (24-uurs service);
  • Het oplossen van elektrastoringen;
  • Het repareren en herstellen van defect hang- en sluitwerk;
  • Het verhelpen van schades door inbraak, vandalisme of storm.

Het Woonparaat Standaard abonnement kost u € 4,32 per maand (Incl. BTW). Het verschuldigde abonnementsgeld zal éénmaal per jaar of maand bij u in rekening worden gebracht.

Als u lid bent van Woonparaat kunt u het dagelijks- en planmatig onderhoud ook door Helder Vastgoed Onderhoud BV laten uitvoeren. In het algemeen menu vindt u hierover meer informatie.

Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarden Woonparaat van Helder Vastgoed Onderhoud BV van kracht. Klik hier.

Algemene voorwaarden