Geen objecten gevonden

Abonnee onderhoud

Met ingang van 2016 wordt abonnee onderhoud als standaard servicecomponent in de huur opgenomen en worden huurders dus verplicht lid van Abonnee Onderhoud. De vakman van het abonnee onderhoud bezoekt jaarlijks de woning om deze aan de hand van een checklist te controleren op gebreken en daarnaast preventief onderhoud in de woning uit te voeren. Bij circa 30% van het woningbezit van Woningstichting Den Helder wordt het CV ketel onderhoud gelijktijdig met het AO uitgevoerd. Het overige deel wordt voor alsnog uitbesteed aan ESNW.

Deel deze pagina