Geen objecten gevonden

SC 530

Helder Vastgoed Onderhoud BV is in november 2001 gestart met het verwijderen van asbest. De reden was om flexibel en snel te kunnen schakelen op urgente onderhoudswerkzaamheden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat we hierdoor veel kennis en expertise opgedaan hebben over het verwijderen van asbest. 

Helder Vastgoed Onderhoud BV is SC-530 gecertificeerd en is zich zeer bewust van de asbestgerelateerde gezondheidsrisico’s. Aangezien wij deel uitmaken van de organisatie Woningstichting Den Helder bezit de gehele organisatie over de laatste en dus actuele informatie op asbestgebied. Asbestsaneringen worden grotendeels in opdracht van Woningstichting binnen het klachten- en mutatieonderhoud door eigen personeel uitgevoerd. 

De woninginspecteurs van Woningstichting Den Helder zijn opgeleid om verdacht asbesthoudende materialen te herkennen. In die gevallen waarbij het asbest een potentieel risico vormt voor de huurder neemt Woningstichting het initiatief dit asbest te verwijderen. Zodra een woninginspecteur de woning voor de 1e keer schouwt, let hij hierop.  

Kenniscentrum Asbest

In het kader van een verder gaande integratie binnen de keten van de holding Woningstichting Den Helder zullen wij, in verband met mogelijke aansprakelijkheid van Woningstichting jegens haar huurders en medewerkers, de diverse stakeholders blijven informeren over de regelgeving en omgang met asbestverdachte materialen om het risico van blootstelling hieraan zo veel mogelijk te voorkomen.

Helder Vastgoed Onderhoud BV wil zich gezien het bovenstaande meer profileren als kenniscentrum op het gebied van asbestregelgeving. Hiermee willen wij een positieve bijdrage leveren aan het asbestbeleid binnen de totale organisatie van Woningstichting Den Helder.

Deel deze pagina